Al Qur'an Pengajarannya Tafsirnya Sesuai Dengan Yang Di Ajarkan Oleh Sahabat

Sirah Adalah Cerita

Tahap Pertama Harus Ahli Aqidah
Taham Kedua Harus Tafsir ( Artinya )

Aqidah Adalah Akar Dari Umat Islam
Orang Yang Sudah Kuat Aqidahnya Tidak Tergoyahkan tidak terombang abing

Minimal Seorang Muslim Mempunyai 3 Pondasi

Pertama mengenal Allah
Kedua Mengenal Islam
Ketiga Nabinya

Allah Ialah 
Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam,
( Surat Al-Fatihah, Ayat 2 )

Malalui Apa Kita Mengenal Allah 
Dari Kebesaran Allah, Dari Kekuasaan Allah 
Ada Siang, Ada Malam, Ada Matahari, Ada Alam Semesta
Dilarang Bersujud Selain Kepada Allah

Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka (malaikat) yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepada-Nya pada malam dan siang hari, sedang mereka tidak pernah jemu.
( Surat Fushilat, Ayat 37 )

Sungguh, Tuhanmu (adalah) Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. (Dia ciptakan) matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah! Segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Mahasuci Allah, Tuhan seluruh alam.
( Surat Al-A'Raf, Ayat 3 )